Railtrans Sh.p.k është themeluar në Maj te vitit 2008  me pronësi 100% private e krijuar me qëllim kryesor të saj të ofroj shërbime logjistike të transportit ndërkombëtar të mallrave.

Filllimisht e orientuar në organizimin e transportit hekurudhor të mallrave, por me kohë është zgjeruar në të gjitha format e transportit duke arritur të ofrojë paket të plotë të shërbimeve logjisitike dhe transportuese.

Veprimtaria e kompanisë sonë është e drejtuar në disa fusha biznesi në mënyrë që të shfrytëzoj sa më mirë kapacitetet që posedojmë dhe të plotësojmë kërkesat e tregut në këto fusha:

  • Biznesi i transportit rrugor të mallrave me kontejner i cili është i orientuar drejt ndërmarrjeve të vogla-mesme ;
  • Biznesi i transportit rrugor të mallrave me kamion klasik i cili është i orientuar drejt ndërmarrjeve të vogla-mesme
  • Biznesi i transportit hekurudhor të mallrave i cili është i orientuar drejt industrisë së rëndë dhe minierave, si dhe drejt bizneseve tjera prodhuese dhe tregtare në përgjithësi.
  • Biznesi i transportit detar të mallrave me kontejner i cili është i orientuar drejt ndërmarrjeve të vogla-mesme
  • Biznesi i transportit ajror të mallrave i cili është i orientuar drejt ndërmarrjeve të vogla.
Staff over 70 employees
Office in Kosovo The main office in Pristina, the Office of Freight Forwarders terminal Devolli and Office of Freight Forwarders terminal in Prizren
Office in Albania Port of Durres, Albania
Magazine Public customs warehouse, space 1000m2 in Pristina
Companies Railtrans LLC-Kosovo , Railtrans Albania LLC- Albania
Truck Fleet Capacity of 50 trucks and containers, capacity of 10 trucks, with tarp and 80 contractor
Locomotive Fleet Currently there are two diesel locomotives