2008
Themelimi i biznesit në vitin 2008 .
Depërtimi në ofrimin e shërbimeve transportuese në transportin hekurudhor;

2009
Fillimi i ofrimit të shërbimeve transportuese në transportin rrugor;
Depërtimi i vogël në shërbimin e transportit ajror;

2010
Fokusimi më i madhë në transportin rrugor ku kompania zhvillohet shumë mirë sidomos në transportin e kontejnerëve;

2011
Zhvillim i hovshëm i transportit detar;

2012
Krijimi i flotës së kamionëve (gjendja aktuale 32 Kamion);

2013
Krijimi i Agjensis Doganore në Kosovë si RailTrans L.L.C.;
Zgjerimi ne Portin e Durrësit duke formuar Railtrans Albania

2014
Licencimi si operatorë i parë privat Hekurudhorë për transport të Mallrave.

2015
Zhvillimi i transportit parcial nga Europa, Turqia dhe Kina

2016
Zhvillimi i hovshëm në transportin rrugor;
Licencimi i Depo Publike Doganore

Stafi mbi 70 puntor
Zyre në Kosovë Zyra kryesore në Prishtinë, Zyra për shpedicion në terminal Devolli dhe, Zyra për shpedicion në terminal të Prizrenit
Zyre në Shqipëri Durrës port, Shqipëri
Magazine Depo doganore Publike me,hapsirë,1500m2, në Prishtinë
Kompanitë Railtrans LLC-Kosovë , Railtrans Albania LLC- Shqipëri
Flota e kamionëve Kapaciteti prej 50 kamionëve për kontejner dhe, Kapacieteti prej 10 kamionëve, me ceradë dhe mbi 80 nënkontraktorë
Flota e lokomotivave Aktualisht janë 2 lokomotivat diesel.