Sigurimet Transportuese- Ne ofrojmë pakon e plotë të sigirimit të mallrave gjatë transportit të tyre, përmes kompanive të cilat janë të specializuar për këto lloj sigurime.

Zhdoganimi i Mallrave – ne ofrojmë pakon e plotë të zhdoganimit të mallrave në të gjitha pikat doganore të Kosovës.

SHËRBIMET TJERA

SHËRBIMET TJERA