Str. Ish Fabrika e Amortizatoreve Terminali Doganor,
Hëne - Shtune : 08:00 - 16:00

HISTORIA E BIZNESIT

2008 – Themelimi i biznesit në vitin 2008 . Depërtimi në ofrimin e shërbimeve transportuese në transportin hekurudhor.
2009 – Fillimi i ofrimit të shërbimeve transportuese në transportin rrugor; Depërtimi i vogël në shërbimin e transportit ajror.
2010 – Fokusimi më i madhë në transportin rrugor ku kompania zhvillohet shumë mirë, sidomos në transportin e kontejnerëve.
2011 – Zhvillim i hovshëm i transportit detar.
2012 – Krijimi i flotës së kamionëve (gjendja aktuale 32 Kamion).
2013 – Krijimi i Agjensisë Doganore në Kosovë si RailTrans L.L.C.; Zgjerimi në Portin e Durrësit duke formuar Railtrans Albania.
2014 – Licencimi si operatorë i parë privat Hekurudhorë për transport të Mallrave.
2015 – Zhvillimi i transportit parcial nga Europa, Turqia dhe Kina.
2016 – Zhvillimi i hovshëm në transportin rrugor; Licencimi i Depove Publike Doganore.
2017 – Zhvillimi i dërgesave parciale nga Kina, Rrjetizimi i pikave grumbulluese të dërgesave parciale në Europë.
2018 – Çertifikimi me ISO Standarte : BS OHSAS 18001:2007; ISO 9001:2015; ISO 14001:2015.
2019 – Zhvillimi i dërgesave parciale me depo grumbulluese si dhe rrjetizimi i tyre në:Turqi, Shqipëri, Maqedoni e Veriut dhe Serbi.
Stafi mbi 90 puntor
Zyre në Kosovë Zyra kryesore në Prishtinë, Zyra për shpedicion në terminal Devolli dhe, Zyra për shpedicion në terminal të Prizrenit
Zyre në Shqipëri Durrës port, Shqipëri
Magazine Depo doganore Publike me,hapsirë,1500m2, në Prishtinë
Kompanitë Railtrans LLC-Kosovë , Railtrans Albania LLC- Shqipëri
Flota e kamionëve Kapaciteti prej 50 kamionëve për kontejner dhe, Kapacieteti prej 10 kamionëve, me ceradë dhe mbi 80 nënkontraktorë
Flota e lokomotivave Aktualisht janë 2 lokomotivat diesel.