Str. Ish Fabrika e Amortizatoreve Terminali Doganor,
Hëne - Shtune : 08:00 - 16:00

KËNDVËSHTRIM

Duke kombinuar lidhjen tonë me Transportuesit, rrjetin tonë të gjerë dhe lehtësimet, Railtrans L.L.C. është i gatshëm të i’u siguroj shumëllojshmërinë e mundësive në atë se si mallrat tuaj duhet të menaxhohen me ideologjinë e kostos sa më të ulët-efektive të mundshme. Çka do që ju intereson për menaxhimin e inventarit apo zgjidhje komplete të transportit ndërkombëtarë, ne i drejtojmë idetë tuaja të inventarit/mallit biznesor, përgjatë gjithë qarkut jetësor të tregtisë në arritjen e shtegut të synuar.
Duke qenë vazhdimisht i informuar me kohë për trendët dhe kushtet e tregut, bën që Railtrans L.L.C. të jetë partner i preferuar tek klientët tanë. Duke vendosur nëpër vende pune njerëz me eksperiencë, bën që kompania të jetë vazhdimisht në rritje. Transmetimi nga top menaxhmenti poshtë tek secili nivel i kompanisë, ka fokus të veçantë për t’i mbajtur klientët tanë të kënaqur në secilin aspekt të shërbimit tonë. Dinamizmi i ekipit tonë të menaxhmentit dhe të punëtorëve është në dijeni të plotë çdo herë, për nevojën e dërgesës së produkteve të klientëve tanë me kohë. Kjo gjë na shtyen që ta bëjmë biznesin tuaj të suksesshëm dhe që është çelësi primar i suksesit tonë gjithashtu.

Stafi mbi 90 puntor
Zyre në Kosovë Zyra kryesore në Prishtinë, Zyra për shpedicion në terminal Devolli dhe, Zyra për shpedicion në terminal të Prizrenit
Zyre në Shqipëri Durrës port, Shqipëri
Magazine Depo doganore Publike me,hapsirë,1500m2, në Prishtinë
Kompanitë Railtrans LLC-Kosovë , Railtrans Albania LLC- Shqipëri
Flota e kamionëve Kapaciteti prej 50 kamionëve për kontejner dhe, Kapacieteti prej 10 kamionëve, me ceradë dhe mbi 80 nënkontraktorë
Flota e lokomotivave Aktualisht janë 2 lokomotivat diesel.