Str. Ish Fabrika e Amortizatoreve Terminali Doganor,
Hëne - Shtune : 08:00 - 16:00

MISIONI DHE VIZIONI

 Misioni

Të lehtësojmë zhvillimin e ekonomisë së vendit duke ofruar zgjidhje logjistike konkuruese për ndërmarrjet e vendit.

Vizioni

Të jemi zgjedhja e parë për bizneset në ofrimin e shërbimeve logjistike dhe transport të kombinuar duke u bazuar në besueshmërinë, fleksibilitetin dhe informimin në kohë reale.

Stafi mbi 90 puntor
Zyre në Kosovë Zyra kryesore në Prishtinë, Zyra për shpedicion në terminal Devolli dhe, Zyra për shpedicion në terminal të Prizrenit
Zyre në Shqipëri Durrës port, Shqipëri
Magazine Depo doganore Publike me,hapsirë,1500m2, në Prishtinë
Kompanitë Railtrans LLC-Kosovë , Railtrans Albania LLC- Shqipëri
Flota e kamionëve Kapaciteti prej 50 kamionëve për kontejner dhe, Kapacieteti prej 10 kamionëve, me ceradë dhe mbi 80 nënkontraktorë
Flota e lokomotivave Aktualisht janë 2 lokomotivat diesel.