Str. Ish Fabrika e Amortizatoreve Terminali Doganor,
Hëne - Shtune : 08:00 - 16:00

PËR NE

Railtrans Sh.p.k është themeluar në Maj te vitit 2008  me pronësi 100% private e krijuar me qëllim kryesor të saj të ofroj shërbime logjistike të transportit ndërkombëtar të mallrave.

Filllimisht e orientuar në organizimin e transportit hekurudhor të mallrave, por me kohë është zgjeruar në të gjitha format e transportit duke arritur të ofrojë paket të plotë të shërbimeve logjisitike dhe transportuese.

Veprimtaria e kompanisë sonë është e drejtuar në disa fusha biznesi në mënyrë që të shfrytëzoj sa më mirë kapacitetet që posedojmë dhe të plotësojmë kërkesat e tregut në këto fusha:

  • Biznesi i transportit rrugor të mallrave me kontejner i cili është i orientuar drejt ndërmarrjeve të vogla-mesme ;
  • Biznesi i transportit rrugor të mallrave me kamion klasik i cili është i orientuar drejt ndërmarrjeve të vogla-mesme
  • Biznesi i transportit hekurudhor të mallrave i cili është i orientuar drejt industrisë së rëndë dhe minierave, si dhe drejt bizneseve tjera prodhuese dhe tregtare në përgjithësi.
  • Biznesi i transportit detar të mallrave me kontejner i cili është i orientuar drejt ndërmarrjeve të vogla-mesme
  • Biznesi i transportit ajror të mallrave i cili është i orientuar drejt ndërmarrjeve të vogla.
Stafi mbi 80 puntor
Zyre në Kosovë Zyra kryesore në Prishtinë, Zyra për shpedicion në terminal Devolli dhe, Zyra për shpedicion në terminal të Prizrenit
Zyre në Shqipëri Durrës port, Shqipëri
Magazine Depo doganore Publike me,hapsirë,1500m2, në Prishtinë
Kompanitë Railtrans LLC-Kosovë , Railtrans Albania LLC- Shqipëri
Flota e kamionëve Kapaciteti prej 50 kamionëve për kontejner dhe, Kapacieteti prej 10 kamionëve, me ceradë dhe mbi 80 nënkontraktorë
Flota e lokomotivave Aktualisht janë 2 lokomotivat diesel.