SHËRBIMET E SHPEDICIONIT

 • Konsullta dhe këshilla rreth procedurave doganore.
 • Strehimin e mallrave.
 • Shërbimet e zhdoganimit të të gjitha llojeve të mallrave dhe të automjeteve:
 • Deklaratat e Importit te rregullt – IM4,
 • Deklaratat e Importit te përkohshëm – IM5,
 • Deklaratat e Ri-importit – IM6,
 • Deklaratat e Hyrjes në Depon Doganore – IM7,
 • Deklaratat e Procedurave tjera Doganore – IM9,
 • Deklaratat e Eksportit të rregullt – EX1,
 • Deklaratat e Eksportit të Përkoshëm – EX2,
 • Deklaratat e Ri- Eksportit – EX3,
 • Deklaratat e Akcizës së Brendshme -ED4,
 • Tranzitet ndërkombëtare  24/7h  :  T1 dhe T2,
 • Magazinimi i mallrave ne Depon Publike te tipit A,
 • Railtrans LLC  me numër të depos WH099 – IM7.

shpedicion@railtrans.biz