TRANSPORT DETAR

Transporti Detar duke qenë faktori lëvizës në ekonominë botërore ku sasi të mëdha tregtare transportohen duke përdorur këtë formë, Railtrans L.L.C. është i vetëdijshëm për rëndësinë vitale të këtij lloji të transportit detar duke ju siguruar me besueshmëri, pa probleme, në kohë përmes ngarkesës detare për të përmbushur furnizimin tuaj në kërkesa të vazhdueshme.

Ne ju ofrojmë shërbimin e transportit me kontejner nëpërmjet Portit të Durrësit (Shqipëri), Selanikut (Greqi) dhe Portit të Barit (Mali i Zi) prej regjioneve të Amerikës, Azisë dhe Afrikës nëpërmjet transportit detar drejtpërdrejt në destinacionin e fundit në Kosovë. Ne ofrojmë shërbimin e transportit të kontejnerëve/mallrave prej dere në derë.

Railtrans L.L.C. përmes partnerëve të tij, ju ofron llojshmëri të ndryshme të mundësive qoftë nëse është ngarkesë e plotë për kontejner, ngarkesë pjesë pjesë apo më pak se kontejner duke vazhduar drejt porteve më të mëdha detare të botës kudo që ju dërgon tregu juaj.

Me ekipin tonë të dedikuar dhe stafin përgjegjës, ne me krenari ofrojmë shërbimin tonë në tregun vertikal ku klienti kërkon mu ashtu në formë globale të kompanive me tregti me shumicë duke iu siguruar bashkëpunim me blerësin dhe menaxhim të shërbimit për ngarkesa me kosto me efecientë të pritur.

Faktori më i madh kontribues për popullaritetin oqeanor transportues është kostoja (kushtueshmëria) dhe në Railtrans L.L.C., ne sigurojmë avantazh në blerjen tonë të fuqisë globale së bashku me partnerët tanë të mundshëm për të siguruar jo vetëm për tarifë më të mirë, por edhe zgjedhjen më të mirë për ngarkesë e cila është e gatshme për ju.

Sherbimet e Transportit Detar

Sherbimet e Transportit Detar