SHËRBIMET TRANSPORTUESE AJRORE

Ne kuptojmë nevojën e shërbimeve për dërgesat më të lehta. Duke iu ofruar klientëve tanë në këtë kohë shërbime të caktuara dhe jashtëzakonisht delikate, Railtrans L.L.C. punon me partner  të besueshëm Ajror për t’ju siguruar dërgesa të ndryshme ajrore internacionale në cilën do pjesë të botës.

Ne ju sigurojmë mundësitë ditore të mundshme duke përdorur kushtet tona standarde ajrore  cilado që iu përshtatet nevojave tuaja ekzakte në relacion me koston efektive, në urgjencë apo edhe në kombinim me të dyja.

Ne ndërtojmë shërbimet tona me kosto të ulët në periudha të shkurta në Kosovë dhe mbrojmë klientët tanë dhe partnerët tanë global me transport hapësinor të mallrave përgjatë periudhave të caktuara. Ky është një distribuim i njëllojtë i mallrave ajrore nëpërmjet Kosovës, dhe ky bëhet çelësi vital i suksesit tonë.

Në sigurojmë shërbime të ngarkesave ajrore duke përfshirë, por jo të limituar prej Aeroportit në Aeroport, Aeroport në Derë, Derë në Aeroport dhe Derë në Derë dhe kjo është arritur përmes rrjetit gjithëpërfshirës me partnerë shumë të besueshëm dhe të aftë të cilët vlerësojnë nevojat tuaja mu ashtu sikurse edhe ne.

SHËRBIMET TRANSPORTUESE AJRORE

SHËRBIMET TRANSPORTUESE AJRORE