Transporti i kontejnerëve nga/deri Porti i Durrësit, Selanikut dhe të Barit

Ne ju ofrojmë shërbimin e transportit të kontejnerëve nëpërmjet portit të Durrësit (Shqipëri), portit të Selanikut (Greqi)  dhe portit të Barit (Mali i Zi) prej regjioneve të Amerikës, Azisë dhe Afrikës nëpërmjet transportit detar drejtpërdrejt në destinacionin e fundit në Kosovë.

Me flotë tonë të kamionëve prej 50 sosh, ne ofrojmë shërbimin e transportit të kontejnerëve/mallrave prej dere në derë.

Transporti i Kontejnerëve