TRANSPORTI PARCIAL LCL

Zgjedhja e duhur ne qofte se kerkoni cilesi te larte te grupimit te mallrave, me nisje te te sakte dhe te garantuar per dergesat tuaja.

TRANSPORT GRUPAZH NGA TURQIA

Stamboll – Prishtinë

– Linja e rregullt me nisje 2 here ne javë
– Koha e transitit : 2-3 dite.

 

TRANSPORT GRUPAZH NGA SHQIPERIA

Tirane – Prishtinë

– Linja e rregullt me nisje 2 here ne jave
– Koha e transitit : 1 dite.

 

TRANSPORT GRUPAZH NGA KINA
Të gjitha portet e Kinës deri në Prishtinë

– Linja e rregullt me nisje gdo javë
– Koha e transitit : 40-45 ditë.

 

TRANSPORT GRUPAZH NGA EUROPA
Duke pare nevojen e bizneseve per dergesa parciale nga Evropa, me HUB-et ne Austri, Gjermani, ltali, Hungari, Rumani, Bulgari, Greqi dhe Slloveni, Railtrans LLC ka krijuar linja javore nderlidhese permes depove doganore ne: Prishtine, Tirane, Beograd dhe Shkup.
Te gjitha dergesat parciale magazinohen ne strehim te perkohshem ne depo doganore Railtrans LLC Prishtine, e ci/a mundeson zhdoganim te menjehershem ose qendrim deri 20 dite, si dhe shperndarja e tyre.
Kjo mundeson sherbim te shpejte dhe cilesor per bizneset qe importojne dhe eksportojne ne keto vende dhe me gjere. Me shfrytezimin e depove dhe mjeteve tona dhe nisjet e rregullta javore, ne me krenari kemi mundesuar rrjetezimin e ketyre depove, duke siguruar sherbimet e kualitetit me te larte per klientet tane.