TRANSPORTI PARCIAL LCL

Zgjedhja e duhur në qoftë se kerkoni cilësi të lartë të grupimit të mallrave me nisje të saktë dhe të garantuar për dërgesat tuaja.

TRANSPORT GRUPAZH NGA TURQIA

Stamboll – Prishtinë

– Linja e rregullt me nisje 2 herë në javë.
– Koha e transitit : 2-3 ditë.

 

TRANSPORT GRUPAZH NGA SHQIPËRIA

Tiranë – Prishtinë

– Linja e rregullt me nisje 2 herë në javë
– Koha e transitit : 1 ditë.

 

TRANSPORT GRUPAZH NGA KINA
Të gjitha portet e Kinës deri në Prishtinë

– Linja e rregullt me nisje çdo javë.
– Koha e transitit : 40-45 ditë.

 

TRANSPORT GRUPAZH NGA EUROPA
Duke parë nevojën e bizneseve për dërgesa parciale nga Evropa, me HUB-et në Austri, Gjermani, ltali, Hungari, Rumani, Bullgari, Greqi dhe Slloveni, Railtrans LLC ka krijuar linja javore ndërlidhëse përmes depove doganore në: Prishtinë, Tiranë, Beograd dhe Shkup.
Të gjitha dërgesat parciale magazinohen në strehim të përkohshëm në depo doganore Railtrans LLC Prishtinë, e cila mundëson zhdoganim të menjëhershëm ose qëndrim deri 20 ditë, si dhe shpërndarjen e tyre.
Kjo mundëson shërbim të shpejtë dhe cilësor për bizneset që importojnë dhe eksportojnë në këto vende dhe më gjerë. Me shfrytëzimin e depove dhe mjeteve tona,si dhe nisjet e rregullta javore, ne me krenari kemi mundësuar rrjetizimin e këtyre depove, duke siguruar shërbimet e kualitetit më të lartë për klientët tanë.