Railtrans L.L.C. nëpërmjet partnerëve të tij – Kompanitë transportuese, kryen transportin rrugor internacional me kamionë prej 1 deri 24 ton, për vendet anëtare të Bashkimit Evropian dhe vendeve tjera gjithashtu.

Sigurojme organizim korrekt dhe të besueshëm të dërgesave komplete dhe pjesë pjesë, ngarkesa të posaçme (me mbingarkesë, mallra me rrezikshmëri).

Transport Rrugor