Blende Tahiri

OPERATORE E LOGJISTIKES - NJËSIA E BIZNESIT - TRANSPORT RRUGOR - KAMION I PLOTË - FTL
Brief info

Telefoni : +383 45 888 755