Mirjena Sahiti

MENAGJERE E NJËSIS TRANSPORT I KONTENJERËVE DETAR
Brief info

Telefoni : +383 45 888 755