Str. Ish Fabrika e Amortizatoreve Terminali Doganor,
Hëne - Shtune : 08:00 - 16:00

Njësia e Biznesit – Transport Hekurudhor

Besim Asllani

Besim Asllani
CFO DREJTOR FINANCIAR / DREJTOR EKZEKUTIV HEKURUDHORË