CONTAINER TRANSPORTS

ROAD TRANSPORTATION

RAILWAY OPERATOR

MULTI MODAL TRANSPORTATION

OUR SERVICES

Do you want to cooperate with us?

ABOUT US

Railtrans Sh.p.k është themeluar në Maj te vitit 2008  me pronësi 100% private e krijuar me qëllim kryesor të saj të ofroj shërbime logjistike të transportit ndërkombëtar të mallrave.

Filllimisht e orientuar në organizimin e transportit hekurudhor të mallrave, por me kohë është zgjeruar në të gjitha format e transportit duke arritur të ofrojë paket të plotë të shërbimeve logjisitike dhe transportuese.

Veprimtaria e kompanisë sonë është e drejtuar në disa fusha biznesi në mënyrë që të shfrytëzoj sa më mirë kapacitetet që posedojmë dhe të plotësojmë kërkesat e tregut në këto fusha:

  • Biznesi i transportit rrugor të mallrave me kontejner i cili është i orientuar drejt ndërmarrjeve të vogla-mesme ;
  • Biznesi i transportit rrugor të mallrave me kamion klasik i cili është i orientuar drejt ndërmarrjeve të vogla-mesme
  • Biznesi i transportit hekurudhor të mallrave i cili është i orientuar drejt industrisë së rëndë dhe minierave, si dhe drejt bizneseve tjera prodhuese dhe tregtare në përgjithësi.
  • Biznesi i transportit detar të mallrave me kontejner i cili është i orientuar drejt ndërmarrjeve të vogla-mesme
  • Biznesi i transportit ajror të mallrave i cili është i orientuar drejt ndërmarrjeve të vogla.

REQUEST A QUOTEOUR CLIENTS

Paradiso
EuroGoma
Ferronikeli
TecnoMarket
Alba Qeramika
Xharra
Devolli
Agimi Company
Union
TecnoMarket
Union Ceramica
Elita
0
Office in Europe
00
Employees
00
Years Experience